SHFC HOLDS VIRTUAL CMP orientation for Quezon Province homeowners

Upang ipaalam ang mga proseso sa paglahok sa Community Mortgage Program (CMP) at kung paano ito makatutulong sa mga informal settler family (ISF) communities, isang orientation ang isinagawa ng Community Enhancement Division para sa 51 na kababaihan at 15 na kalalakihan mula sa iba’t-ibang homeowners associations ng Quezon Province noong Hunyo 17.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s